TEST LECŢII

Trigonometrie

1. Măsura unghiurilor în radiani
Definiţie. Raportul dintre semiperimetrul şi raza unui cerc este constant şi se notează prin π (π≈3,1415).
Definiţie. Măsura unui unghi la centrul unui cerc cuprinzând un arc de cerc a cărui lungime este egală cu raza cercului este de 1 radian.
Observaţie.Dacă α este măsura unui unghi în grade, iar xr este măsura unghiului în radiani, atunci este adevărată relaţia: \(\frac{\alpha}{x_{r}}=\frac{180}{\pi} \)
2. Cercul trigonometric
Definiţie. Fie xOy un reper cartezian. Cercul cu centru în O şi raza egală cu 1 pe care este indicat sensul trigonometric direct (invers mersului acelor ceasornicului) se numeşte cercul trigonometric.
Notaţie. Fie tR un număr real. Atunci există un unic punct Pt pe cercul trigonometric pentru care \(m(\hat{AOP_{t}})=t. \)

Corespondenţa între axa numerelor şi cercul trigonometric
3. Sinus şi cosinus
Fie t un număr real şi Pt punctul pentru care \(m(\hat{AOP_{t}})=t. \)
Definiţie. Ordonata punctului Pt se numeşte sinusul numărului real t şi se notează prin sint.
Definiţie. Abscisa punctului Pt se numeşte cosinusul numărului real t şi se notează prin cost .

Funcţia sinus şi cercul trigonometric

Funcţia cosinus şi cercul trigonometric

4. Tangenta şi cotangenta
Definiţie. Fie \(t\in\mathbf{R}-\left\{ \frac{\pi}{2}+k\pi|k\in\mathbf{Z}\right\} \). Se numeşte tangenta numărului real t raportul dintre sinusul şi cosinusul acelui număr \(tg\, t=\frac{\sin t}{\cos t}. \)
Definiţie. Fie \(t\in\mathbf{R}-\left\{ k\pi|k\in\mathbf{Z}\right\} \). Se numeşte cotangenta numărului real t raportul dintre cosinusul şi sinusul acelui număr \(ctg\, t=\frac{\cos t}{\sin t}. \)

Funcţia tangentă şi cercul trigonometric
Valori remarcabile
x\(0 \)\(\frac{\pi}{6} \)\(\frac{\pi}{4} \)\(\frac{\pi}{3} \)\(\frac{\pi}{2} \)\(\frac{2\pi}{3} \)\(\frac{3\pi}{4} \)\(\frac{5\pi}{6} \)\(\pi \)
sinx\(0 \)\(\frac{1}{2} \)\(\frac{\sqrt{2}}{2} \)\(\frac{\sqrt{3}}{2} \)\(1 \)\(\frac{\sqrt{3}}{2} \)\(\frac{\sqrt{2}}{2} \)\(\frac{1}{2} \)\(0 \)
cosx\(1 \)\(\frac{\sqrt{3}}{2} \)\(\frac{\sqrt{2}}{2} \)\(\frac{1}{2} \)\(0 \)\(-\frac{1}{2} \)\(-\frac{\sqrt{2}}{2} \)\(-\frac{\sqrt{2}}{2} \)\(-1 \)
tgx\(0 \)\(\frac{\sqrt{3}}{3} \)\(1 \)\(\sqrt{3} \)\(| \)\(-\sqrt{3} \)\(-1 \)\(-\frac{\sqrt{2}}{2} \)\(-\frac{\sqrt{3}}{3}\)
Reducerea la primul cadran
\(x\in\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)\), cadran II       \(x\in\left(\pi,\frac{3\pi}{2}\right)\), cadran III       \(x\in\left(\frac{3\pi}{2},2\pi\right)\), cadran IV
\(\sin x=\sin(\pi-x)\)\(\sin x=-\sin(x-\pi)\)\(\sin x=-\sin(2\pi-x)
\(\cos x=-\cos(\pi-x)\)\(\cos x=-\cos(x-\pi)\)\(\cos x=\cos(2\pi-x)\)
\(tg\,x=-tg(\pi-x)\)\(tg\,x=tg(x-\pi)\)\(tg\,x=-tg(2\pi-x)\)
Semnul şi monotonia funcţiilor

xI   II   III   IV
             
I   II   III   IV
sinx++++sinx\(\nearrow\)\(\searrow \)\(\searrow \)\(\nearrow \)
cosx+--+cosx\(\searrow\)\(\searrow \)\(\nearrow \)\(\nearrow \)
tgx+--+tgx\(\nearrow\)\(\nearrow \)\(\nearrow \)\(\nearrow \)
Formule trigonometrice fundamentale
\(\sin^{2}x+\cos^{2}x=1 \) (formula fundamentală)   \(tg\,x=\frac{\sin x}{\cos x}=\frac{1}{ctg\,x} \)
\(\sin\left(\frac{\pi}{2}-x\right)=\cos x \)\(\sin(-x)=-\sin x \)      \(\sin(x+2\pi)=\sin x \)
\(\cos\left(\frac{\pi}{2}-x\right)=\sin x \)\(\cos(-x)=-\cos x \)      \(\cos(x+2\pi)=\cos x \)
\(tg\left(\frac{\pi}{2}-x\right)=ctg\,x \)\(tg(-x)=-tg\,x \)      \(tg(x+\pi)=tg\,x \)
5. Funcţii trigonometrice inverse
♦Funcţia \(\sin:{\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]\rightarrow}\left[-1,1\right] \)este funcţie bijectivă şi deci inversabilă.
      Definiţie. Funcţia \(\arcsin:\left[-1,1\right]\rightarrow\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right] \) astfel încât \(\arcsin y=x\Leftrightarrow\sin x=y \) este inversa funcţiei sinus.
Proprietăţi
            •\(\sin(\arcsin x)=x, \forall x\in [-1,1] \)
            •\(\arcsin(\sin x)=x, \forall x\in \left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right] \)
♦Funcţia \(\cos:{\left[0,\pi\right]\rightarrow}\left[-1,1\right] \)este funcţie bijectivă şi deci inversabilă.
      Definiţie. Funcţia \(\arccos:\left[-1,1\right]\rightarrow\left[0,\pi\right] \) astfel încât \(\arccos y=x\Leftrightarrow\cos x=y \) este inversa funcţiei cosinus.
Proprietăţi
            •\(\cos(\arccos x)=x, \forall x\in [-1,1] \)
            •\(\arccos(\cos x)=x,\forall x\in \left[0,\pi\right]\)
♦Funcţia \(tg:\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)\rightarrow\mathbf{R} \) este funcţie bijectivă şi deci inversabilă.
      Definiţie. Funcţia \(arctg:\mathbf{R}\rightarrow\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right] \) astfel încât arctg y=x\(\Leftrightarrow\)tg x=y este inversa funcţiei tangenta.
Proprietăţi
            •\(tg(arctg\,x)=x, \forall x\in \mathbf{R} \)
            •\( arctg(tg\,x)=x, \forall x\in \left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right] \)

Funcţii trigonometrice inverse
Valori remarcabile
x\(-1 \)   \(-\frac{\sqrt{3}}{2} \)   \(-\frac{\sqrt{2}}{2} \)   \(-\frac{1}{2} \)   \(0 \)   \(\frac{1}{2} \)   \(\frac{\sqrt{2}}{2} \)   \(\frac{\sqrt{3}}{2} \)   \(1 \)
arcsinx\(-\frac{\pi}{2}\)   \(-\frac{\pi}{3} \)   \(-\frac{\pi}{4} \)   \(-\frac{\pi}{6} \)   \(1 \)   \(\frac{\pi}{6} \)   \(\frac{\pi}{4} \)   \(\frac{\pi}{3} \)   \(\frac{\pi}{2}\)
arccosx\(\pi \)   \(\frac{5\pi}{6} \)   \(\frac{3\pi}{4} \)   \(\frac{2\pi}{3} \)   \(\frac{\pi}{2} \)   \(\frac{\pi}{3} \)   \(\frac{\pi}{4} \)   \(\frac{\pi}{6} \)    \(0 \)
6. Ecuaţii trigonometrice
Ecuaţii trigonometrice fundamentale
Teoremă Mulţimea soluţiilor ecuaţiei sinx=a este
      •\(S=\left\{(-1)^{k} \arcsin a+k\pi|k\in\mathbf{Z}\right\}, \)dacă \(a\in [-1,1]. \)
      •\(S=\varnothing, \)dacă \(a\notin[-1,1]. \)
Teoremă Mulţimea soluţiilor ecuaţiei cosx=a este
      •\(S=\left\{\pm \arccos a+2k\pi|k\in\mathbf{Z}\right\}, \)dacă \(a\in [-1,1]. \)
      •\(S=\varnothing, \)dacă \(a\notin[-1,1]. \)
Teoremă Mulţimea soluţiilor ecuaţiei tgx=a este
      •\(S=\left\{arctg\,a+k\pi|k\in\mathbf{Z}\right\}.\)