Test progresia geometrică

OraČ™:    Clasa:   

Rezolvaţi exerciţiile şi apoi alegeţi răspunsul ... Succes!

1. Dacă se cunosc termenii b3=6 şi b6=24 ai unei progresii geometrice, atunci b4 este:
8   10   12   14

2. Să se găsească primul termen (pozitiv) şi raţia unei progresii geometrice dacă:

b5-b1=80 şi b4-b2=24

b1=3,q=3   b1=1,q=3   b1=3,q=1   b1=1,q=1

3. Într-o progresie geometrică (bn)n≥1, cu raţia pozitivă, se dă S2=3 şi S3=7.
 Calculaţi S4.
S4=21    S4=18    S4=16    S4=15

4. Într-o progresie geometrică (bn)n≥1 cu raţia q=2 şi S9=1533 să se calculeze b1.
b1=2   b1=3   b1=4   b1=5

5. Într-o progresie geometrică (bn)n≥1, cu primul termen pozitiv, se dă
  bn=18, q=2 şi Sn=88. Să se calculeze b1.
b1=5   b1=6   b1=7   b1=8

6. Într-o progresie geometrică b6=243 şi q=3. Să se afle S6.
S6=146    S6=576    S6=728    S6=624

7. Dacă într-o progresie geometrică (bn)n≥1 avem b1=3 şi Sn=4n-1, atunci raţia este:
q=2   q=3   q=4   q=5

8. Într-o progresie geometrică se cunosc b1=1, bn=-512, Sn=-341. Să se calculeze n.
n=8   n=10   n=6   n=9