Test progresia geometrică
     Mod de administrare: Completarea acestui test iţi va permite să treci mai departe. După finalizarea în mod corect la toate întrebările, face-ţi clic pe "Mai departe". Puteţi răspunde la fiecare întrebare doar o singură dată, în cazul unui răspuns greşit va trebui să reluaţi testul prin clic pe "Reluare test". Puteţi anula oricând acest test făcând clic pe "Ieşire din test", dar progresul tău nu va fi memorat.

1. Să se determine termenul al 4-lea al unei progresii geometrice cu raţia 3 şi primul termen 2.

a1=6   a1=18   a1=54   a1=162

2. Să se determine suma primilor 4 termeni ai progresiei geometrice (bn)nN*, în care b1=3 şi b2 = 15.

S4=268   S4=368   S4=468   S4=470

3. Să se determine produsul primilor trei termeni ai unei progresii geometrice ştiind că primul termen este egal cu 1 şi raţia este egală cu -2 .

P=6   P=-8   P=10   P=12

4. Să se determine al patrulea termen al unei progresii geometrice, ştiind că raţia este egală cu 1/3 şi primul termen este 27.

4   3   2   1

5. Să se calculeze suma 1+2+22+23+...+29.

S10=1000   S10=1020   S10=1024   S10=1023

6. Se consideră progresia geometrică (bn)nN*, în care b1=2 şi b2=6. Să se calculeze b5.

b5=162   b5=256   b5=225   b5=121

7. Să se determine valorile reale ale numărului x ştiind că numerele 5-x;x+7 şi 3x+11 sunt termeni consecutivi ai unei progresii geometrice.

x∈{-2;1/3}   x∈{-3;1/3}   x∈{-2;1/2}   x∈{-3;1/2}

8. Într-o progresie geometrică, al doilea termen este 3 şi raportul dintre primul şi al patrulea termen este 1/8. Să se determine primul termen al progresiei.

b1=1/2   b1=1   b1=3/2   b1=2

9. Să se determine suma primilor trei termeni ai unei progresii geometrice, ştiind că suma primilor doi termeni ai progresiei este egală cu 8, iar diferenţa dintre al doilea termen şi primul termen este egală cu 4.

S=30   S=26  S=45   S=32

10. Să se calculeze suma primilor 10 termeni ai unei progresii geometrice cu b8=384 şi q=2. aritmetice.

S10=1023   x=2024   x=3200   x=3069