Test funcţia exponenţială

OraČ™:    Clasa: 

Rezolvaţi exerciţiile şi apoi alegeţi răspunsul ... Succes!

1. Se consideră funcţia $$ f:\mathbf{R}\rightarrow\mathbf{R},\; f(x)=\left(\frac{1}{2}\right)^{x}. $$ Să se calculeze f(0)+f(1)+...+f(4).
\(\frac{5}{16}\)    \(\frac{31}{16}\)    \(\frac{64}{16}\)    \(\frac{20}{16}\)

2. Să se rezolve ecuaţia $$ 4^{x+2}=2^{x^{2}+5} $$ x=1   x=0   x=-1   x=2

3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia $$ 2^{x}-14\cdot 2^{-x}=-5 $$ x=2    x=-1   x=1    x=0

4. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia $$ 4^{x}-3\cdot 2^{x}+2=0 $$ S={0,1}    S={1,2}    S={-1,0}    S={-1,1}

5. Să se determine soluţiile reale ale ecuaţiei $$ 3^{x-2}=\left(\frac{1}{3}\right)^{\sqrt{x}}. $$ x=-2   x=-1   x=0   x=1

6. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia $$ \left(3+2\sqrt{2}\right)^{x}=\left(1+\sqrt{2}\right)^{2}. $$ x=-1    x=0   x=1   x=2

7. Să se determine numărul real a, ştiind că numerele $$ 2^{a},\;4^{a}+1,\;2^{a+2} $$ sunt termeni consecutivi ai unei progresii aritmetice.
S={-1,0}    S={-2,-1}   S={0,1}   S={-1,1}

8. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia $$ 2^{2x^{2}+3x-2}=8 $$ S={1/2,1}    S={-5/2,1}   S={3/2,-1}   S={-1/2,-1}