Test funcţia exponenţială
     Mod de administrare: Completarea acestui test iţi va permite să treci mai departe. După finalizarea în mod corect la toate întrebările, face-ţi clic pe "Mai departe". Puteţi răspunde la fiecare întrebare doar o singură dată, în cazul unui răspuns greşit va trebui să reluaţi testul prin clic pe "Reluare test". Puteţi anula oricând acest test făcând clic pe "Ieşire din test", dar progresul tău nu va fi memorat.

1. Să se determine coordonatele punctelor de intersecţie cu axele de coordonate
a graficului funcţiei \( f:\mathbf{R\rightarrow R},\; f(x)=2^{x+3}-2. \)

A(2,0), B(0,6)   A(-2,0), B(0,6)   A(2,0), B(6,0)   A(-2,0), B(0,-6)

2. Să se ordoneze crescător numerele \( \left(\frac{1}{4}\right)^{-2},64,\;\sqrt[3]{8}. \)

\(\left(\frac{1}{4}\right)^{-2},64,\;\sqrt[3]{8}\)    \(64,\left(\frac{1}{4}\right)^{-2},\;\sqrt[3]{8}\)    \(64,\sqrt[3]{8},\left(\frac{1}{4}\right)^{-2}\)    \( \sqrt[3]{8},\left(\frac{1}{4}\right)^{-2},64\)

3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2x·3x=36

x=2   x=3   x=-2   x=1

4. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3x+2·3x-2=7.

x=1   x=2   x=-1   x=-2

5. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2x+2x+3=36

x=1   x=2   x=3   x=4

6. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia \(27^{x}=\frac{1}{729}\)

x=0   x=-1   x=-2   x=2

7. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia \(2^{x^{2}}=16\)

x=0   x=±1   x=2   x=±2

8. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia \(\frac{2^{x}}{3^{x}}=\frac{3}{2}\)

x=-2   x=-1   x=1   x=2

9. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia \(3^{x+1}\cdot 2^{x}=108\)

x=-1   x=2   x=3   x=4

10.Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia \(3^{2x}+2\cdot 3^{x}-3=0\)

x=0   x=-1   x=2   x=3