Test funcţia de gradul II
     Mod de administrare: Completarea acestui test iţi va permite să treci mai departe. După finalizarea în mod corect la toate întrebările, face-ţi clic pe "Mai departe". Puteţi răspunde la fiecare întrebare doar o singură dată, în cazul unui răspuns greşit va trebui să reluaţi testul prin clic pe "Reluare test". Puteţi anula oricând acest test făcând clic pe "Ieşire din test", dar progresul tău nu va fi memorat.

1. Să se calculeze distanţa dintre punctele de intersecţie ale graficului funcţiei

\( f:\mathbf{R\rightarrow R},\; f(x)=x^{2}-8x+7\) cu axa Ox.
5   6   7   8

2. Să se determine mR, ştiind că abscisa punctului de minim al graficului funcţiei

\( f:\mathbf{R\rightarrow R},\; f(x)=(m-1)x^{2}-(m+2)x+2 \) este egală cu 2.
m=0   m=1   m=2   m=3

3. Se consideră funcţia \( f:\mathbf{R\rightarrow R},\; f(x)=x^{2}-3x+2. \) Să se calculeze f(0)·f(1)·f(2)·...·f(2012).

2012   100   0   -2012)

4. Se consideră funcţia \( f:\mathbf{R\rightarrow R},\; f(x)=x^{2}-3x+2. \) Să se calculeze f(f(0))-f(2).

0   1   2   3

5. Să se determine mR, ştiind că parabola asociată funcţiei \( f:\mathbf{R\rightarrow R},\; f(x)=x^{2}-mx+m-1 \) este tangentă axei Ox.

0   5   4   -2

6. Se consideră funcţia \( f:\mathbf{R\rightarrow R},\; f(x)=2x-1. \) Să se determine soluţiile reale ale ecuaţiei \( f^{2}(x)+2f(x)-3=0. \)

x1=0 , x2=1   x1=1 , x2=2   x1=-1 , x2=1   x1=0 , x2=2

7. Să se calculeze x1+x2+x1·x2 ştiind că x1 şi x2 sunt soluţiile ecuaţiei x2-2x-2=0.

4   -4   2   0

8. Să se determine soluţiile reale ale ecuaţiei \( \sqrt{x^{2}-x-2}=2 \)

{0;-2}   {-2;3}   {4;2}   {1;3}

9. Să se determine coordonatele punctului de intersecţie a dreptei de ecuaţie y = -4 cu graficul funcţiei \( f:\mathbf{R\rightarrow R},\; f(x)=x^{2}-6x+5. \)

A(-6;5)   A(6;-5)   A(4;3)   A(-4;3)

10. Se consideră ecuaţia x2+3x-5=0 cu soluţiile x1 şi x2. Să se calculeze \( x_{1}^{2}+x_{2}^{2}. \)

19   20   24   25