Test funcţia de gradul I
     Mod de administrare: Completarea acestui test iţi va permite să treci mai departe. După finalizarea în mod corect la toate întrebările, face-ţi clic pe "Mai departe". Puteţi răspunde la fiecare întrebare doar o singură dată, în cazul unui răspuns greşit va trebui să reluaţi testul prin clic pe "Reluare test". Puteţi anula oricând acest test făcând clic pe "Ieşire din test", dar progresul tău nu va fi memorat.

1. Fie funcţiile f:R→R, f(x)=x + 3 şi g:R→R, g(x)=2x -1. Să se determine soluţia reală a ecuaţiei
2f(x)+ 3g(x)= -5.

a1=-2   a1=-1   a1=1   a1=2

2. Fie funcţia f:R→R, f(x)=4-4x. Să se determine soluţiile reale ale inecuaţiei f(x)-1>4x.

\(S=\left (-\infty,-4 \right )\)   \(S=\left ( -\infty,3 \right )\)   \(S=\left ( \frac{3}{4},+\infty \right )\)   \(S=\left (-\infty,\frac{3}{8}\right )\)

3. Se consideră funcţia f:R→R, f(x)=2x+1. Să se determine punctul care aparţine graficului funcţiei f
şi are abscisa egală cu ordonata.

A(1;1)   A(-1;1)   A(-1;-1)   A(1;-1)

4. Se consideră funcţia f:R→R, f(x)=ax+b. Să se determine numerele reale a şi b ştiind că
3f(x)+2=3x+5, pentru ∀x∈R.

a=1,b=1   a=2,b=1   a=1,b=2   a=2,b=2

5. Se consideră funcţia f:R→R, f(x)=2x+3. Să se calculeze S=f(0) + f(1) +...+ f(5).

S=100   S=48   S=60   S=81

6. Să se determine mulţimea valorilor reale ale numărului x pentru care -4≤3x+2≤5.

x∈[-2,-1]   x∈[-1,-1]   x∈[-2,1]   x∈[-2,2]

7. Să se determine elementele mulţimii A={xN| |2x-1|=1}.

A={1,2}   r={1,3}   r={0,2}   r={0,1}

8. Să se determine cea mai mică valoare a funcţiei f:[-2,1]→R, f(x)=-3x+1.

val.min=-5   val.min=-2   val.min=-3   val.min=1

9. Să se determine numărul întreg x care verifică inegalităţile \(3\leq \frac{2x-1}{2}\leq 4\)

x=-1   x=2   x=3   x=4

10. Se consideră funcţia f:R→R, f(x)=-2x+10. Să se calculeze
P=f(-5)·f(-4)·... ·f(4)·f(5)

P=0   x=100   x=200   x=30