Subiectul III, ex.1.a.

Se consideră funcţia \(f :\mathbf R\rightarrow \mathbf R, f(x) = e^x - x -10\) .
Arătaţi că \(f '(0) = 0\) .
Soluţie. \begin{align} &\cssId{Step1}{f'(x)=(e^x)'-x'-10'=}\\ &\cssId{Step2}{=e^x-1}\\ &\cssId{Step3}{f'(0)=e^0-1=}\\ &\cssId{Step4}{=1-1=0}\\ \end{align}